BYGGBESKRIVNING AV VÅRT GRUNDPAKET:

LEVERANSOMFATTNING Leveransen omfattar nedanstående material i den omfattning som framgår av beskrivningen. Stockeboda AB förbehåller sig rätten till ändringar som kan vara föranledda av myndigheters beslut, gällande standard vid leveranstillfället eller andra byggnadstekniska skäl.

PROJEKTERING

Vi tar fram bygglovshandlingar, ritningar, monteringsanvisningar och dokumentation åt våra kunder. Vi har kontakt med kommunen, söker bygglov, utser kvalitetsansvarig.  Även en måttsatt grundritning så att ni vet var avlopp och vattenledningar finns. Även måttsatta instruktioner för invändigt färdigställande som innerväggar och inredning i kök och badrum.  Uppgifter som underlättar ert slutförande.

GRUND

Vi grovplanerar tomten, och tar bort eventuellt hindrande stenar och stubbar. Vi mäter ut placeringen av huset. Utsättningen är viktig för att grunden skall hamna rätt på tomten. Innan markarbetet påbörjas är det viktigt att man har klart för sig vart husgrunden ska stå exakt, både i höjdmässigt såväl som position på tomten. Jorden komprimeras och en fiberväv läggs ut. Därefter lägger ut minst 100-200 mm makadam som åter komprimeras. Vi drar in rör för vatten, avlopp, el och fiber. Vi lägger även ner golvvärmeslang för vattenburen värme.

Vi sätter isolerade kantelement som är 400 höga och isolerar med 300 mm cellplast under betongen.

Därefter armeringen enligt gällande instruktioner. Golvvärmeslangen monteras på armeringsnätet. Om något måste borras/skruvas i plattan är det ett måste att veta exakt vart rören ligger.

Därefter gjutning med betong. Plattan ska sedan torka ordentligt, innan stommen monteras.

TILLVERKNING

Vi tillverkar alla byggnadsdelar inomhus innan de skickas sedan med lastbil för montering på byggplats. Det går snabbt att få huset vädertätt och hela produktionskedjan är fördelaktig för att få ett vädersäkert byggande.

MONTERING

Huset monteras vädertätt av vår erfarna personal. I monteringen ingår uppställning av ytterväggar och andra bärande väggar, takstolar/balkar samt gavelspetsar. Sedan läggs underlagstak som består av antingen råspont och underlagspapp eller kondensskydd och takreglar beroende på vilket yttertak man valt. Till sist monteras vindskivebrädor.

Vi monterar de fönster och dörrar ni valt, samt tillhörande plåtarbeten.

Nu är huset vädertätt och det återstår endast takläggning av yttertak som ni väljer.

YTTERVÄGGAR

Våra ytterväggar byggs enligt standard.

Utvändigt är väggen klädd med en grundmålad träpanel som finns att välja i olika varianter.

Till insidan rekommenderas OSB-skiva och en gipsskiva för att få en riktigt rejäl vägg.

INNERVÄGGAR

Till innerväggar levereras 45×70 regelstomme, 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips till båda sidor samt 40 mm isolering till väggar runt sovrum, badrum, wc och tvätt. Alla lager skivor tillsammans med isoleringen ger en behaglig ljudmiljö inomhus.

YTTERTAK

Yttertakskonstruktionen består av takstolar med underlagstak. Underlagstaket består av antingen råspont och underlagspapp.

På insidan (undersidan på takstolarna) så ska det sitta en duk, sk. ångbroms och en glespanel som man fäster innertaket i. Ångbroms, glespanel och ett innertak av gips medföljer husleveransen, dock ingår inte montering.

TAKFOT

Takfot kallas den nedersta delen av taket och undersidan/takutsprånget kläs i vissa fall in med en så kallas underspikning för att dölja takstolarnas yttersta del. Hängbrädor kallas de brädor som hängrännan sitter i och den monteras längst ut på takstolen. Allt detta ingår. Även hängränna i plåt.

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

Vi använder oss av färdigmålande fönster och fönsterdörrar av standardtyp. Vill man ha annat design eller material så går det att ordna.

YTTERDÖRRAR

I vår husleverans ingår som standard de rejäla ytterdörrar. De finns annars att välja i många olika designer och färger om man vill.

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Vi bekostar el-förbrukningen under byggtiden

  • Ombesörjer att byggavfall omhändertas
  • Tillhandahåller godkända byggnadsställningar
  • Ansvarar för att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
  • Aansvarar för att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns, ända fram till blivande grund
  • Ansvarar för snöröjning och sandning.

INGÅR EJ

  • LISTER / FÖNSTERSMYGAR Ingår ej.
  • INNERDÖRRAR Ingår ej.
  • INREDNINGAR OCH VITVAROR Ingår ej.
  • PARKETTGOLV OCH GOLVBELÄGGNINGAR Ingår ej.
  • VVS- OCH EL-INSTALLATIONER Ingår ej.

MÅLNINGSARBETEN

Utvändigt trä är som regel grundmålat men det förekommer detaljer som inte är det. Det är till exempel baksidor på hängbrädor och vindskivor, ändträ, undersida på råspont, limträ samt en del andra objekt.