TILLBAKA

Påarp 2:35 – TILL SALU!

Här hittar du all information om denna tomt så som detaljplan, översiktskarta på huset och tomten.

Adress

Påarps backe 14, 282 76 Hästveda

Tomt yta kvm

930

Pris, grund, tomt & byggsats

910 000 SEK

Pris, tomt, grund, rest och tät stomme

1 150 000 SEK

Intresserad?

Kontakta Julia Hilm på 0736-79 25 48

Påarp 2:35

Liten skogstomt med höga naturvärden, vitsippor och liljekonvaljer i full blom under våren. Glest bevuxen med ädellövskog.

Exempel på ett av våra hus