TILLBAKA

Påarp 2:35 – TILL SALU!

Här hittar du all information om denna tomt så som detaljplan, översiktskarta på huset och tomten.

Adress

Påarps backe 14, 280 23 Hästveda

Tomt yta kvm

930

Pris

775 000 SEK

Intresserad?

Kontakta oss eller ring på +46 70 495 66 22

Påarp 2:35

Liten skogstomt med höga naturvärden, vitsippor och liljekonvaljer i full blom under våren. Glest bevuxen med ädellövskog.

Här hittar du vår detaljplan över tomten och hus.