TILLBAKA

Påarp 2:37 – TILL SALU!

Här hittar du all information om denna tomt så som detaljplan, översiktskarta på huset och tomten.

Adress

Påarps backe 18, 282 76 Hästveda

Tomt yta kvm

1 226

Pris, grund, tomt & byggsats

985 000 SEK

Pris, tomt, grund, rest och tät stomme

1 225 000 SEK

Intresserad?

Kontakta Julia Hilm på 0736-79 25 48

Påarp 2:37

Något sluttande naturtomt med gles ädellövskog. Gammal handlavad stenmur som tomtgräns mot lokalgatan.

Exempel på ett av våra hus