Priser

Efter att utbyggnad av vatten, avlopp, el, tele och vägar är genomförda, har vi nu prissatt våra tomter.

De hamnade precis som vi hoppats, på en nivå som ligger långt under vad en tomt kostar i storstadsområdena i Skåne. Miljön är fantastisk och Du blir delägare i hela grönområdet som omger tomterna.

Även avstyckning, anslutningsavgifter till kommunalt vatten och avlopp samt el ingår i tomtpriset.

Intresserad?

Kontakta oss för mer information eller läs mer om vårt grundpaket